Rodo

Obowiązek Informacyjny

 

 

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych jest

Korkowo NIP 5851355929 81-831 Sopot ul. Gen. Władysława Andersa 18/4

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • w celach związanych z dążeniem zawarcia umowy sprzedaży , świadczenia usług dostawy i późniejszą jej realizacją;
  • w celach archiwalnych ( w sytuacji zawarcia umowy);
  • w celach marketingowych
  • w celu rozpatrzenia reklamacji;
  • w celu ewentualnego odchodzenia lub obrony przed roszczeniami ,będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie danych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub zakupu i dostawy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży lub zakupu i dostawy z późniejszą jej realizacją jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz umowa sprzedaży , dostawy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( art.6 ust. 1 lit. c, f RODO 0).

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w celach marketingowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  jest realizacja Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy sprzedaży, dostawy , a po jej realizacji , przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przetwarzać do czasu , aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, a po zgłoszeniu sprzeciwu , przez okres przedawnienia roszczeń.

W razie takiej konieczności , Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać lub mogą mieć do nich dostęp podmioty współpracujące np. firmy i instytucje informatyczne , podatkowe , prawnicze , kurierskie , finansowe .

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych , sprostowania, usunięci lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych , w sytuacji stwierdzenia , że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych skontaktuj się pod adresem e-mail: info@korkowo.eu lub pisemne na adres naszej siedziby.